BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS »

Saturday, June 5, 2010

Latihan Cuti Terancang Pertengahan Tahun Tingkatan Satu

Kajian Geografi Tempatan
Tajuk : Kajian Tumbuhan Semulajadi di Sungai Buloh

PANDUAN PENSKORAN
 1. Tajuk : Menulis tajuk dengan lengkap 1 markah
 2. Senarai kandungan : Menyenarai enam kandungan serta halaman 1 markah
 3. Penghargaan : Menyatakan penghargaan tiga pihak 2 markah
 4. Pendahuluan - tajuk, sebab pemilihan kawasan dan tempoh masa kajian : Menamakan tajuk dan dua aspek pendahuluan 2 markah
 5. Objektif kajian : Menyatakan semua objektif kajian 2 markah
 6. Kawasan kajian - latar belakang, lokasi, sejarah kawasan, pandang darat fizikal : Menamakan kawasan kajian dan menghurai dua aspek 2 markah Peta Daerah/zon : Menyediakan satu peta lengkap 2 markah Peta kawasan kajian : Melukis peta lakar lengkap 2 markah
 7. Kaedah kajian : Menghurai dua kaedah 2 markah
 8. Dapatan kaedah - konsep : Menghurai beserta contoh 2 markah - jenis tumbuhan semulajadi : Menyata dan menghurai beserta contoh 3 markah - faktor mempengaruhi tumbuhan:Menyata dan menghurai empat faktor serta nilai 6 markah
 9. Rumusan : Rumusan serta nilai 2 markah
 10. Lampiran : Menyertaskan empat bahan 2 markah
 11. Rujukan : Tiga rujukan dengan format yang betul 2 markah
 12. Penilaian umum : Susunan dan kekemasan 1 markah
Arahan :
1. Laporan ditulis dalam buku latihan Geografi
2. Rujuk contoh kajian yang terdapat dalam buku teks sebagai panduan

0 comments: